Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.siO projektu

Inštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije Znanosti in umetnosti od leta 2011 sodeluje v mednarodnem projektu »Central Europe« s projektom ETNOFOLK – Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi.

Ljudska kultura je v državah Srednje Evrope izjemno bogata in razno vrstna, predstavlja pa tudi pomemben temelj njihove kulturne identitete. Vse bolj pa v njej odkrivamo moč za kulturni in družbenoekonomski razvoj posamičnih območij in pokrajin. Zanimanje za etnološko kulturno dediščino je deležno vse večje pozornosti s strani uporabnikov in ekspertov, ki iščejo v njej potencial za nadgraditev razvoja regij ter želijo pospešiti gospodarski in kulturni razvoj krajev.

V okviru projekta bo pripravljen spletni portal, ki bo omogočil lociranje, ogled in poznavanje ohranjene kulturne dediščine krajev in regij (Etnofolk.eu). Etnološka kulturna dediščina, ki je bila doslej premalo poznana in izkoriščena, bo namreč s pomočjo tega projekta vključena v skupno informativno podatkovno bazo, namenjeno širšemu občinstvu, uporabnikom in raziskovalcem ljudskega izročila dežel Srednje Evrope. Posamične sestavine etnološke kulturne dediščine in objekti bodo predstavljeni tudi prek drugih medijev in publikacij (knjige, katalogi, priročniki). Cilj projekta je zbrati in predstaviti bogat material, ki bo dokumentiral številne lokalne, regionalne in nacionalne spomenike etnološke kulturne dediščine.

Preberi več »

Več ...

  • Projektni partnerji.

    Pri projektu sodelujejo države Srednje Evrope, ki so bile že v preteklosti kulturno, geografsko in politično močno povezane: Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija in Avstrija kot zunajprojektni partner.

    Preberi več »

  • OAI-PMH

    Do metapodatkov je mogoče dostopati tudi prek OAI-PMH protokola.

    Preberi več »