Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


 

Uporabniško ime:

Geslo:Prepiši pet znakov*:

...*.~...!!.~~...*..!~..~..~!**....~..~.**....!*~.*~!*....*..!.*~*~.*..~*.~..*~~*...
*.*~.....##...!....########..!.....##.....##.....*....#######.~...~...########.~....
..~~!....##.~!..*~.##....##...~....##.....##.*.!.....##.....##....~...##.....##.....
.!.!.....##.~...!~..!..##.....~....##.....##.!.**....##.....##*....!..##.....##.....
.*!....!.##..*.!...!..##~!....*.....##.....##~!..~....########.!..*...##.....##.....
...##....##.....~....##..!~!..*.....##...##.~....~*.....!...##...~....##.....##.....
...##....##**..*!....##.....*!~.!....##.##.....~.....##.....##..*~.!..##.....##.....
.....######~...!.*...##..~.!.!.!....*.###.~.....*.....#######.*..*....########.!....
....!*..*.~!..~..*.~!.*.....~.!*.!!....*!...*..~~!*..~!*!...!.!...!.**~**..!!!..~...

* Uporabljaj velike črke. Nič "0" se od črke "O" razlikuje po poševni črti v sredini.