Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


Partnerji v projektu

Projektni partnerji: Pri projektu sodelujejo države Srednje Evrope, ki so bile že v preteklosti kulturno, geografsko in politično močno povezane: Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija in Avstrija kot zunajprojektni partner.

Partnerji v projektu so:

  • Inštitut za etnologijo Akademije znanosti Češke republike (Praga, CZ)
  • AIP Beroun (Beroun, CZ)
  • Univerza Mateja Bela (Banská Bystrica, SK)
  • Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Ljubljana, SLO)
  • Inštitut za etnologijo Madžarske akademije znanosti (Budimpešta, H)
  • Inštitut za etnologijo Slovaške akademije znanosti (Bratislava, SK)
  • Österreichisches Volksliedwerk (Dunaj, AUT)