Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


Zbirka Karla Štreklja

Zbirka slovenskih ljudskih pripovedi, iz zapuščine Karla Štreklja šteje preko 1500 pripovedi, ki so jih pošiljali zbiralci iz slovenskega etničnega ozemlja najprej Slovenski matici oz. njenemu l. 1868 ustanovljenemu Odseku za nabiranje narodnega blaga, ki je 4. 11. 1868 v Novicah objavil »Poziv« za zbiranje narodnega blaga. Od leta 1887 pa Karlu Štreklju (1859–1912), potem ko je leta 1887 prevzel uredništvo Slovenskih narodnih pesmi in je v Ljubljanskem zvonu 7 in Slovanu 4 leta 1887 objavil »Prošnjo za narodno blago«, leto pozneje pa »Poziv k zbiranju narodnega blaga« tudi v mariborskem Popotniku. Tako je zbral bogato gradivo ne le ljudskih pesmi, pač pa tudi pravljic, povedk, pregovorov, zagovorov pa tudi nekaj opisov otroških igric, šeg, verovanj in podobnega gradiva.

Štrekelj je nameraval objaviti po znanstveni izdaji Slovenskih narodnih pesmi tudi znanstveno izdajo Slovenskih narodnih pravljic in povedk, vendar ga je smrt prehitela in bogata zbirka pripovednega gradiva, ki mu ga je poslalo prek 300 zbiralcev iz različnih krajev Slovenije, je ostala neobjavljena. To gradivo hrani danes Inštitut za Slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Nekaj gradiva posameznih zbiralcev je bilo že objavljenega (Anton Pegan, Gašper Križnik, Franc Kramar in 100 pravljIc v knjigi M. Kropej: Pravljica in stvarnost 2005 ter v številnih člankih), večina pripovedi pa je ostala neobjavljena. Štreklju so zbiralci pošiljali gradivo v domačem narečju, poleg tega zapisi ohranjajo patino slovenskega jezika druge polovice 19. stoletja ter začetka 20. stoletja.

V tej zbirki bodo predstavljene pripovedi najpomembnejših zbiralcev, ki so pošiljali v domačem okolju nabrano gradivo Slovenski matici in Karlu Štreklju iz različnih koncev Slovenskega etničnega ozemlja. Pripovedi bodo objavljene brez jezikovnih popravkov, priložen pa bo tudi rokopis. Namen zbirke je sčasoma predstaviti celotno pripovedno gradivo iz Štrekljeve zapuščine in s tem zapolniti vrzel v poznavanju slovenskega ljudskega pripovedništva.

Monika Kropej, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 4706 286
Faks: +386 (0)1 4257 752
E-pošta: monika@zrc-sazu.si