Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


Drežniški pust


Zbirka: Pustovanja

Drežniško pustovanje spada med vidnejša tradicionalna pustovanja v Sloveniji in je z zoomorfno masko »ta grdega,« ki sodi med 15 najznačilnejših šemskih likov na Slovenskem, povezano s podobnimi pustovanji v Evropi, od alpskega loka do Balkana in Sredozemlja. Nosilec pustovanja je fantovščina, ki v kraju še ohranja tradicionalni pomen in način delovanja, v zadnjem času pa tudi zavestno skrbi za krajevno kulturno dediščino. Za to pustovanje je značilna kompleksna dramaturgija z naslednjimi značilnostmi: velik časovni razpon od sprejema novih fantov v fantovščino do obsodbe pusta, skupinski obhod vseh hiš v vasi, natančno določne vloge šemskih likov, delitev na »grde« in »lepe« (dinamične in mirne like), glasbena spremljava, ples, skupno kosilo in osrednja prireditev na vaškem trgu. Za delovanje je fantovščina deležna soglasnega priznanja krajanov in širše lokalne skupnosti.

Lokacija (Okvirna lokacija)
Goriška regija, Kobarid, Drežnica
Višina: 540 m
GIS

Objave
Bibliografija:
 • Kuret, Niko, Boris Kuhar in Marija Makarovič: Slovenske ljudske maske. Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1963.
 • Perat, J.: Norčije drežniških »pstov«. Delo, 5. II. 1970: 6.
 • Kuret, Niko: Obredni obhodi pri Slovencih. Traditiones 1, 1972: 93–112.
 • Križnar, Naško: Starši so branili hčeram poroko s tistim, »ki na pusta roge nosi« v Drežnici. Primorski dnevnik, 25. II. 1979: 5.
 • Kuret, Niko: Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984.
 • Kuret, Niko: Praznično leto Slovencev. 1. knjiga. Ljubljana: Družina, 1989.
 • Blazetič - Juren, Neva: Prepovedana fantovska skrivnost: »obličja« ohranjajo pogansko tradicijo v drežniških hribih. Primorske novice 47 (14), 19. II. 1993: 29.
 • Roš, Katja: Brez uši in klopov: skrivnostni drežniški pustovi. Delo 38 (37), 15. II. 1996: 10.
 • Fabjan, Igor: »Ta grdi«, »Ta lepi«, »Ta ---«. Pustovanje v Drežnici. Rodna gruda 44 (2), feb. 1997: 51.
Filmografija:
 • Kocjančič, Drago: Kaleidoskop. [Fimski trak]. Ljubljana: Arhiv TV Slovenija, 3168/1. 24. III 1965.
 • Pust v Drežnici. [Filmski trak]. V: Obzornik, 14. II. 1972. Ljubljana: Arhiv TV Slovenija, D1081/5.
 • Križnar, Naško [et al]: Ta grdi. [Filmski trak 16 mm]. Beograd: TV. 1979. (21 min): barve, zvok.
 • Slak, Franci: Drežniški pustovi. [Filmski trak 16 mm]. Ljubljana: TV Slovenija, 1990/91. (29 min): barve, zvok.
 • Križnar, Naško: Drežniški pust [Videoposnetek]. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, [2006], p 1996. 1 video DVD (68 min): barve, zvok.
 • Križnar, Naško: Pustovanja v Sloveniji [Videoposnetek]. Odlomki. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2005. 1 video DVD (20 min): barve, zvok.

Gesla
Folk ceremoniousness and annual customs; Religious; Carnival

Odgovorne osebe
Naško Križnar - Researcher