Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


Zlatorog


Zbirka: Bajeslovni liki

Zlatoróg je po ljudskem izročilu beli gams z zlatimi rogovi, bajeslovna žival, vodnik belih koz v Triglavskem pogorju. Po zapisu K. Dežmana (1868) trentarski lovec ustreli zlatoroga, iz gamsove krvi zrase triglavska roža, ta mu vrne moč, da pahne lovca v prepad in razrije čudežni vrt. Podobna izročila so ohranjena o belem gamsu s Koroškega, o belem konju z Vršaca, v legendi o ustanovitvi žičkega samostana in v ljudski pesmi o nesrečnem lovcu. Predstave o mitični živali zlate ali bele barve z zlatimi rogovi, z enim rogom (gl. samorog), zlatimi parklji ipd. so indoevropskega izvira in so ohranjene v evropskem izročilu. Znane so legende o sv. Hubertu, sv. Evstahiju, sv. Feliksu Valeškem, sv. Julijanu Hospitalitu, ti zasledujejo jelena, dokler se ne obrne, med njegovimi rogovi se prikaže križ, iz katerega spregovori Kristus. Čudežna žival pooseblja nebesno, sončno božanstvo in ima ključ do zemeljskih zakladov, prinaša življenje, varujejo jo vile. Po mnenju M. Matičetovega je Dežmanova povedka poznoromantična mistifikacija, ki je navdihnila R. Baumbacha, A. Funtka, A. Aškerca in mnoge druge umetnike. Vendar pa so drugi raziskovalci, ki so našli sorodno pripovedno izročilo ohranjeno predvsem na območju Julijskih in Kamniških Alp ter ob primerjavi z izročilom o divjem lovcu v ljudskih pesmih in izrolilom o mitološkem liku Jarnik ter z antičnimi viri videli v pripovedih o Zlatorogu starejšo tradicijo, ki ima izvor v antiki ali celo že v indoevropskih mitih (T. Cevc, V. Nartnik, M. Šašel Kos, M. Kropej).

Lokacija (Okvirna lokacija)
Gorenjska regija
GIS

Lokacija (Okvirna lokacija)
Goriška regija
GIS

Objave
Bibliografija:
  • K. Deschmann, Die Sage von Goldkirkel [The Tale of Goldenhorn], in: Beiträge zur Landeskunde Krains, Laibacher Zeitung 43, 21 February 1868, pp. 325–327 (feuilleton).
  • R. Baumbach, A. Funtek, Zlatorog. Eine Sage aus den Julischen Alpen [Goldenhorn. A Tale from the Julian Alps], Munich 1986.
  • . Glonar, “Monoceros” in “Diptamus”, in: Časopis za zgodovino in narodopisje VII, Maribor 1910;
  • Zlatorog, Eine Sage aus den Julischen Alpen, München 1968.
  • T. Cevc, Pripovedno izročilo o gamsih z zlatimi parklji iz Kamniških Alp, v: Traditiones 2, Ljubljana 1973;
  • R. Wildhaber, Das Tier mit den goldenen Hörnern, v: Alpes orientales VII, Monachii 1975.
  • V. Nartnik, K izvoru in razvoju povedke Zlatorog. In: Slava 2, 93–109.
  • M.Šašel Kos, From the Tauriscian Gold Mine to the Goldenhorn and the Unusual Alpine Animal. In: Studia mythologica Slavica 1/1998, 169–189.
  • M. Kropej, Od ajda do Zlatoroga - Slovenska bajeslovna bitja. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva Celovec.

Gesla
Folk music, dance and literature; Performances; Verbal folklore and Naratives

Odgovorne osebe
Monika Kropej - Redactor