Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


Borovo gostüvanje


Zbirka: Pustovanja

Šega je izredno pomembna kot edinstveno družabno dogajanje, v katerega organizaciji in izvedbi sodeluje vsa vas in ki daje vsem prebivalcem, ne glede na starost, spol ali družbeni položaj, možnost, da sodelujejo z delom, znanjem, iznajdljivostjo, umetniško nadarjenostjo ali pa se le dobro zabavajo. Šega je na splošno zelo privlačna popestritev turistične promocije Prekmurja in Porabja, kjer ima tudi narodnostni pomen, saj daje domačinom možnost, da se izkažejo s svojim izročilom. V zadnjih letih številni kraji v Prekmurju in v Porabju skrbijo za oživitev gostüvanja. To se dogaja zaradi splošnega trenda oživljanja pozabljenih tradicij, ki naj pripomorejo k večjemu prepoznavanju kraja. V Porabju je gostüvanje močan dejavnik etnične samozavesti. Gostüvanje se izvaja v narečju, zato krepi tudi ohranjanje narečja in krajevnega govora. Zato je zelo pomembno, da se utrdi zavest o posebnosti in izvirnosti šege in da se ohranijo njene bistvene sestavine. Borovo gostüvanje v Predanovcih je bilo eno zadnjih, ki so ga priredili domačini sami, brez podpore kakega projekta ali ustanove.

Lokacija (Natančna lokacija)
Pomurska regija, Puconci, Predanovci
GIS

Objave
Bibliografija:
 • Bükvič, Franc (1940): Borovo gostüvanje. Mladi Prekmurec 4, 5-6: 86–91; 7–8: 114–117; 9–10: 145–147.
 • Kuhar, Boris (1964): Borovo gostüvanje. Ob spremembah, ki jih prinaša čas. Slovenski etnograf 16–17 (1963–64): 133–148.
 • Ciglenečki, Slavko (1999): Late traces of the cults of Cybele and Attis: the origins of the Kurenti and of the pinewood marriage ("borovo gostüvanje"). Studia mythologica Slavica 2: 21–31.
 • Kuret, Niko (1989): Praznično leto Slovencev. Ljubljana: Družina.
 • Pšajd, Jelka (2004): Poroka z borom. Borovo gostüvanje. Šalamenci: Turistično društvo Šalamenci.
 • Ravnik, Mojca (2009): Borovo gostüvanje v Predanovcih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 90 str. (http://isn.zrc-sazu.si/eknjiga/Ravnik.pdf).
Filmografija:
 • Borovo gostüvanje v Predanovcih (2002). Predanovci. Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Strokovno vodstvo Mojca Ravnik, kamera Miha Peče, Betacam SP, 60 min.
 • Borovo gostüvanje (2002). Predanovci. Video Studio Signal. Realizacija Dšuban, Darko. 130 min.
 • Pogovor o borovem gostüvanju in pesmi vil (2005). Predanovci 21.11. 2005. Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Terensko vodstvo Mojca Ravnik, kamera Sašo Kuharič, VHS, 183 min.
Spletne objave:
 • http://sl.wikipedia.org/wiki/Borovo_gost%C3%BCvanje
 • http://www.puconci.si/dokumenti/51/2/2005/PREDANOVCI_189.doc
 • http://www.puconci.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=51&id_informacija=215

Gesla
Folk ceremoniousness and annual customs; Religious; Carnival

Odgovorne osebe
Mojca Ravnik - Researcher