Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


Kako so bili menihi pregnani


Zbirka: Bajeslovni liki

Za bogastvo stiškega samostana je zvedel tudi cesar Jožef II. na Dunaju. Odpravi se leta 1785 do samostana, menihi ga niso prepoznali, dali pa so mu piti iz vseh sodov, razen enega, v katerem j bil denar. Tedaj Jožef obrne svoj cesarski plašč, da so ga spoznali, nato pa pošlje svojega uradnika Busselija, da je menihe pregnal in jih preiskal, da ne bi kaj s seboj vzeli. Aleksander Hudovernik je sestavil svojo rokopisno zbirko »Narodne pesmi in pripovedke« v Novem mestu leta 1878 in zapisoval ljudsko izročilo še tudi po tem. Pozneje je bil notarski koncipient v Kranju. Arhiv ISN ZRC SAZU: ŠZ 8/122.

Lokacija (Natančna lokacija)
Osrednjeslovenska regija, Ivančna Gorica, Stična
GIS

Objave
Bibliografija:
  • Monika Kropej: Karel Štrekelj - Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC 2001.

Gesla
Folk music, dance and literature; Performances; Verbal folklore and Naratives

Odgovorne osebe
Monika Kropej - Researcher, Karel Štrekelj - Collector, Aleksander Hudovenik - Storyteller