Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


Ravenski pust


Zbirka: Pustovanja

Ravenski pust je del izredno moče pustne tradicije v vaseh pod Krnom, h kateri spada tudi Drežniški pust. Zato zbuja veliko zanimanja tudi zunaj drežniških vasi in s tem povečuje željo po njegovem ohranjanju. Pustovanje se prenaša z ustnim izročilom in s postopkom sprejemanja novincev v fantovsko družbo, ki je še vedno izredno močna institucija vaške skupnosti. Lesene maske so izdelovali in jih še izdelujejo nadarjeni vaščani. Sedanji liki in maske so oblikovani po izročilu starejših izdelovalcev, po fotografijah in po izpovedih starejših krajanov. K ohranjanju oblike pustovanja pripomorejo tudi vsakoletni video posnetki in fotografije, ki jih posnamejo domačini, obiskovalci in poznavalci; številne so objavljene na spletnih straneh. Pomembno je, da se je pustovanje po zaslugi fantovske družbe in po želji krajanov ubranilo pred folklorizacijo.

Lokacija (Natančna lokacija)
Goriška regija, Kobarid, Drežniške Ravne
GIS

Objave
Bibliografija:
  • Zych, Barbara (2003): Pustovanje v Drežniških Ravnah, Jezercah in Magozdu. V: Fikfak
  • Jurij [et al]: O pustu, maskah in maskiranju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU,. (Opera ethnologica slovenica): 191–198.

Gesla
Folk ceremoniousness and annual customs; Religious; Carnival

Odgovorne osebe
Naško Križnar - Researcher